Baskår, E. K. (2020) «Narrativ strategi », FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 13(3). doi: 10.7577/formakademisk.3545.