Risan, L. C. og Nørve, S. (2013) «Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av ‘alle’», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 6(3). doi: 10.7577/formakademisk.436.