Hartvik, J. og Porko-Hudd, M. (2013) Forskningsbaserad lärarfortbildning i slöjd – hur möta lärarnas behov av inspiration till undervisningsinnehåll?, FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 5(2). doi: 10.7577/formakademisk.502.