Klæbo, K. (2015) «Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 8(2). doi: 10.7577/formakademisk.568.