Nilsson, F. (2013) «Knowledge in the Making. On Production and Communication of Knowledge in the Material Practices of Architecture», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 6(2). doi: 10.7577/formakademisk.569.