Rowland, G. (2015) «Teaching Systemic Design in the Context of Organizational Communication», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(3). doi: 10.7577/formakademisk.810.