Fauske, L. B. (2014) «Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming», FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 7(5). doi: 10.7577/formakademisk.930.