[1]
E. Lutnæs, «Læringserfaringer for reflekterte forbrukere. Kritisk refleksjon og systemorientert desig»n, FormAkademisk, bd. 8, nr. 3, des. 2015.