[1]
S. Bendiksen, Utstilling som estetisk formasjon, FormAkademisk, bd. 11, nr. 5, feb. 2019.