[1]
S. Åsgard Bendiksen, «Utstilling som estetisk formasjon», FormAkademisk, bd. 11, nr. 5, feb. 2019.