[1]
E. Lutnæs og N. Fallingen, «Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis», FormAkademisk, bd. 10, nr. 3, des. 2017.