[1]
J. B. Reitan, «Åpen tilgang til vitenskapelig publisering», FormAkademisk, bd. 9, nr. 2, des. 2016.