[1]
P. Maapalo, «Åtte læreres trearbeidspraksiser», FormAkademisk, bd. 11, nr. 5, des. 2018.