[1]
P. Maapalo, Forskjeller i trearbeidspraksiser, FormAkademisk, bd. 11, nr. 5, des. 2018.