[1]
K. Braenne og J. Heggvoll, «Begynnaropplæring i teikning», FormAkademisk, bd. 11, nr. 3, okt. 2018.