[1]
H. Kramer, «Når tilskueren tegner», FormAkademisk, bd. 11, nr. 3, okt. 2018.