[1]
C. Montarou, Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?, FormAkademisk, bd. 11, nr. 3, okt. 2018.