[1]
C. Montarou, «Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?», FormAkademisk, bd. 11, nr. 3, okt. 2018.