[1]
M. Hestad og S. Killi, «Samskaping til glede og besvær », FormAkademisk, bd. 13, nr. 1, apr. 2020.