[1]
J. B. Reitan, «Leder. Finansiell støtte til FormAkademisk», FormAkademisk, bd. 11, nr. 5, mar. 2019.