[1]
J. Reitan, «Leder. Finansiell støtte til FormAkademis»k, FormAkademisk, bd. 11, nr. 5, mar. 2019.