[1]
K. Klæbo, «Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket», FormAkademisk, bd. 8, nr. 2, sep. 2015.