[1]
L. B. Fauske, «Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming», FormAkademisk, bd. 7, nr. 5, des. 2014.