[1]
R. V. Kvellestad, «Statens lærer(høg)skole i forming Oslo 1966-1994 - ein utdanningsinstitusjon med samfunnsansvar og berekraft i fokus», FormAkademisk, bd. 8, nr. 3, des. 2015.