Sevaldson, B., og A. J. Ryan. «Relating Systems Thinking and Design I. Practical Advances in Systemic Design». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 7, nr. 3, desember 2014, doi:10.7577/formakademisk.1233.