Toft, S., og K. Holte. «Det Skapende Rom». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, Bd. 10, nr. 3, november 2017, doi:10.7577/formakademisk.1400.