Nielsen, L. M., K. Brænne, og I. G. Maus. «Design Learning for Tomorrow — Design Education from Kindergarten to PhD». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, Bd. 8, nr. 1, juli 2015, doi:10.7577/formakademisk.1409.