Lutnæs, E. «Læringserfaringer for Reflekterte Forbrukere. Kritisk Refleksjon Og Systemorientert Desig»n. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, Bd. 8, nr. 3, Dec. 2015, doi:10.7577/formakademisk.1433.