Reitan, J. B. «Leder. FORMakademisk – både akademisk ledende og aktivt rekrutterende». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 8, nr. 3, desember 2015, doi:10.7577/formakademisk.1562.