Forlizzi, J., B. Sevaldson, og A. Ryan. Ā«Relating Systems Thinking and Design IIIĀ». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 10, nr. 1, mai 2017, doi:10.7577/formakademisk.2137.