Maapalo, P. «Åtte læreres trearbeidspraksiser». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 11, nr. 5, desember 2018, doi:10.7577/formakademisk.2246.