Brænne, K. «Frå DesignDialog Til Design Literacy». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, Bd. 11, nr. 1, desember 2018, doi:10.7577/formakademisk.2574.