Waterhouse, A.-H. L., L. Søyland, og K. Carlsen. «Eksperimentelle utforskinger av materialer og materialitet i transmaterielle landskaper». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 12, nr. 1, mai 2019, doi:10.7577/formakademisk.2648.