Braenne, K., og J. Heggvoll. «Begynnaropplæring i teikning». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 11, nr. 3, oktober 2018, doi:10.7577/formakademisk.2678.