Gulliksen, M. S., S. Homlong, M.-A. Letnes, J. Lepistõ, og A. Randers-Pehrson. «Make It NOW! – Learning, Exploring and Understanding». FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, Bd. 11, nr. 2, mai 2018, doi:10.7577/formakademisk.2751.