Montarou, C. «Hvordan øke bevisstheten om den førspråklige dimensjonen av det kroppslige nærværet i tegning?». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 11, nr. 3, oktober 2018, doi:10.7577/formakademisk.2829.