Hestad, M., og S. Killi. «Samskaping til glede og besvær ». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 13, nr. 1, april 2020, doi:10.7577/formakademisk.2959.