Klæbo, K. «Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 8, nr. 2, september 2015, doi:10.7577/formakademisk.568.