Resmini, A., og B. Carlsson. ¬ęTeaching Systems. Getting future IT entrepreneurs to see the full picture¬Ľ. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 7, nr. 3, desember 2014, doi:10.7577/formakademisk.793.