Resmini, A., og B. Carlsson. ¬ęTeaching Systems. Getting Future IT Entrepreneurs to See the Full Picture¬Ľ. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, Bd. 7, nr. 3, desember 2014, doi:10.7577/formakademisk.793.