Fauske, L. B. «Å etablere et akademisk formingsfaglig miljø. Tilbakeblikk på den tidlige fasen for hovedfag i forming». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, Bd. 7, nr. 5, desember 2014, doi:10.7577/formakademisk.930.