Sevaldson, Birger, og Alex J. Ryan. «Relating Systems Thinking and Design I. Practical Advances in Systemic Design». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 7, no. 3 (desember 16, 2014). åpnet oktober 23, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1233.