Rydningen, Ulf, Dorte Lybye Norenberg, og Inger Marie Lid. «Universell Utforming Som Tema I høyere Utdanning». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 9, no. 2 (oktober 18, 2016). åpnet november 22, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1330.