Lutnæs, Eva. «Læringserfaringer for Reflekterte Forbrukere. Kritisk Refleksjon Og Systemorientert Design». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 8, no. 3 (desember 31, 2015). åpnet november 15, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1433.