Maapalo, Pauliina. «Åtte læreres Trearbeidspraksiser». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 11, no. 5 (desember 17, 2018). åpnet desember 9, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2246.