Næss, Petter. «Bokanmeldelse: Kritisk Diskursanalyse». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 10, no. 3 (oktober 16, 2017). åpnet oktober 31, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2300.