Reitan, Janne Beate. «Internasjonal Anerkjennelse Av FormAkademisk». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 10, no. 3 (desember 6, 2017). åpnet oktober 27, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2538.