Brænne, Karen. «Frå DesignDialog Til Design Literacy». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 11, no. 1 (desember 29, 2018). åpnet november 17, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2574.