Waterhouse, Ann-Hege Lorvik, Lovise Søyland, og Kari Carlsen. «Eksperimentelle Utforskinger Av Materialer Og Materialitet I Transmaterielle Landskaper». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 12, no. 1 (mai 8, 2019). åpnet august 24, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2648.