Berg, Arild, og Karen Disen. «Striper». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 11, no. 3 (oktober 9, 2018). åpnet desember 8, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2682.