Hestad, Monika, og Steinar Killi. «Samskaping Til Glede Og besvær ». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 13, no. 1 (april 7, 2020). åpnet september 19, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2959.