Gulliksen, Marte Sørebø. «Underlying the carver’s Experience ». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 13, no. 3 (september 25, 2020). åpnet oktober 31, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/3581.