Resmini, Andrea, og Bertil Carlsson. «Teaching Systems. Getting Future IT Entrepreneurs to See the Full Picture». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 7, no. 3 (desember 16, 2014). åpnet desember 9, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/793.