Ollove, Maggie, og Diala Lteif. «Integrating Systems Thinking and Storytelling». FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk 10, no. 1 (mars 14, 2017). åpnet november 14, 2019. https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/874.