1.
Sevaldson B, Ryan AJ. Relating Systems Thinking and Design I. Practical Advances in Systemic Design. FormAkademisk [Internett]. 16. desember 2014 [sitert 23. oktober 2020];7(3). Tilgjengelig på: https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/1233